Lapoint Surf Coaching

Selvom du har surfet hele dit liv, er der stadig plads til forbedringer. Vores undervisere er professionelle og vil ved hjælp af bl.a. videofilm, analysere og forbedre din surfing. Vi har tre niveauer af surf coaching; Intermediate, Advanced og Elite. Kig nedenfor for at se, hvilket niveau du er på.

Intermediate Coaching

Advanced Coaching

Elite Coaching